Pátek 13.4. Den požární bezpečnosti trochu jinak

V rámci dnešního specifického data byl na požární stanici Lidická HZS JmK ÚO Brno-město  představen nový projekt „HASIČI PRO ŠKOLY“. Projekt vznikl ve spolupráci HZS Zlínského, HZS Ústeckého kraje a celé řady dalších subjektů především ze složek IZS. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím interaktivních prezentací, videoukázek a fotografií předat žákům základních škol důležité informace z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Pro každý ročník budou zpracovány samostatné prezentace vhodné k použití na interaktivních tabulích, kterými jsou již vybaveny téměř všechny základní školy.

Projekt hasiči pro školy je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice na webových stránkáchwww.hasiciproskoly.cz

Na dnešní pilotní ukázce této hravé formy výuky si děti kromě interaktivní prezentace zkusily také práci s pracovním listem. HZS JmK se v následujícím období soustředí na to, aby se informace o tomto novém projektu, který zahrnuje také metodickou příručku pro učitele, dostaly do co nejširšího okruhu pedagogů.

Velký zájem vzbudil i dnešní Den hasičů v Kyjově. Hasičské vozy, technika, vybavení a ukázky hasičské práce přilákalo zhruba čtyři sta dětí a stovku dospělých.

Pavla Pražáková

foto zde.